Obavijest o požaru i njegova kooordinacija

Požari na otvorenom terenu, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te često nepredvidljivog širenja što zahtijeva brzu i učinkovitu koordinaciju profesionalnih postrojbi, dobrovoljnih gasitelja, ugroženog stanovništva i turističkih posjetitelja na tom području.

U takvim kaotičnim okolnostima, profesionalni vatrogasci često ne mogu učinkovito i pravovremeno biti angažirani na širokom području koje pokrivaju. S druge strane, lokalno stanovništvo i volonteri uglavnom ne raspolaže adekvatnom opremom, edukacijom i komunikacijskim sredstvima koja bi im omogućila što bržu intervenciju prije nego profesionalne postrojbe mogu biti angažirane. Upotrebom sustava CAP.CAP dispečerski centar može alarmirati i koordinirati dobrovoljne i profesionalne postrojbe te ubrzati prijenos informacija između ad-hoc timova na terenu. Slanjem grafičkih uputa o postupanju s opremom, protokola ponašanja i komunikacije dobrovoljcima, smanjuje se mogućnost stradavanja ne-profesionalnog osoblja. Upotrebom točnog pozicioniranja na mapi profesionalne postrojbe dobivaju daleko bolju mogućnost nadgledanja stanja požarišta čak i u slučajevima kada promatranje iz zraka nije moguće. Javna upozorenja se mogu automatski prevoditi na strane jezike pa turistički djelatnici na terenu mogu proslijediti odgovarajuće upute posjetiteljima čak i u slučajevima kada ne govore strani jezik posjetitelja.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti brzog dodavanja novih kontakata u sustav sukladno razvoju situacije na terenu. S obzirom da se u komunikaciji koriste mobilni uređaji, nije potrebna posebna oprema, niti edukacija bilo kojeg od članova oformljenih timova. Time se omogućuje uspostava ad-hoc dvosmjerne komunikacije između timova na terenu koji prethodno nisu organizirani na odgovarajući način. Prijenos informacije tekstualnim porukama i grafičkim prilozima te mapama terena uvelike skraćuje vrijeme obavještavanja i popravlja njihovu kvalitetu. Automatsko prevođenje na strane jezike podiže sigurnost turista.