Obavijest o požaru

Požari, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te često nepredvidljivog širenja što zahtijeva brzu i učinkovitu koordinaciju profesionalnih postrojbi, dobrovoljnih gasitelja, ugroženog stanovništva i turističkih posjetitelja.

U takvim kaotičnim okolnostima, profesionalni gasitelji često ne mogu pravovremeno i samostalno biti angažirani na širokom području koje pokrivaju. S druge strane, lokalno stanovništvo uglavnom ne raspolaže adekvatnom opremom, edukacijom i komunikacijskim sredstvima koja bi im omogućila što bržu intervenciju prije nego profesionalne postrojbe mogu biti angažirane. Upotrebom sustava CAP.CAP dispečerski centar može alarmirati i koordinirati dobrovoljne i profesionalne postrojbe te ubrzati prijenos informacija između ad-hoc timova na terenu. Slanjem grafičkih uputa o postupanju dobrovoljcima smanjuje se mogućnost stradavanja ne-educiranog osoblja. Upotrebom točnog pozicioniranja na mapi profesionalne postrojbe dobivanju daleko bolju mogućnost nadgledanja stanja požarišta čak i u slučajevima kada promatranje iz zraka nije raspoloživo. Javna upozorenja se mogu automatski prevoditi na strane jezike, pa turistički djelatnici na terenu mogu proslijediti odgovarajuće upute posjetiteljima čak i u slučajevima kada ne govore strani jezik posjetitelja.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti brzog dodavanja novih kontakata u sustav sukladno razvoju situacije na terenu. S obzirom da se komunikaciju koriste mobilni uređaji, nije potrebna posebna oprema ili edukacija bilo kojeg od članova oformljenih timova. Time se omogućuje uspostava ad-hoc dvosmjerne komunikacije između timova na terenu koji prethodno nisu organizirani na odgovarajući način. Prijenos informacije tekstualnim porukama i grafičkim prilozima, te mapama terena uvelike skraćuje vrijeme obavještavanja i popravlja njihovu kvalitetu. Automatsko prevođenje na strane jezike podiže sigurnost turista.