Obavijest o prestanku opskrbe energentima

Informacije koje  utječu na lokalno stanovništvo, a ne moraju biti neposredne opasnosti, mogu značajno utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Iznenadni prekidi opskrbe električnom energijom, vodom, ili plinom mogu utjecati na lokalno poslovanje,  ali i na kvalitetu svakodnevnih aktivnosti stanovništva.

Prekid opskrbe električnom energijom na manjem području može imati razne uzroke, a često se obavijesti o ovakvim događajima prenose usmenim putem. Pravovremenost komunikacije o uzroku, pogođenom području i vremenu trajanja prestanka opskrbe, omogućuje stanovništvu bolje korištenje vremena te smanjuje razinu frustracije zbog loše informiranosti. Poslovni subjekti mogu prilagoditi radno vrijeme nastalim okolnostima čime smanjuju troškove te tako doprinose ekonomskoj aktivnosti i općoj dobrobiti lokalne zajednice.

CAP.CAP omogućuje lokalnoj zajednici da na jednom mjestu unosi i objavljuje sve takve informacije od općeg značenja. Javne obavijesti se automatski šalju putem više-komunikacijskih kanala, poput  e-maila, internetskom portalu te na društvenim mrežama. Jednom uveden, isti komunikacijski kanal prema lokalnom stanovništvu postaje daleko efikasniji u slučaju opće opasnosti.