Obavijest o prestanku opskrbe energentima

Informacije od utjecaja na lokalno stanovništvo, koje ne moraju biti neposredne opasnosti ali mogu značajno utjecati na kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Iznenadni ispadi opskrbe električnom energijom, vodom ili plinom mogu utjecati na efikasnost poslovanja ali i na kvalitetu svakodnevnih aktivnosti.

Ispad opskrbe električnom energijom na manjem području može imati razne uzroke, a često se obavijesti o ovakvim događajima prenose usmenim putem. Pravovremenost komunikacije o uzroku, pogođenom području, te vremenu trajanja prestanka opskrbe omogućuje stanovništvu bolje korištenje vremena te smanjuje razinu frustracije zbog loše informiranosti. Poslovni subjekti mogu prilagoditi radno vrijeme nastalim okolnostima čime smanjuju troškove, te tako doprinose ekonomskoj aktivnosti i općoj dobrobiti lokalne zajednice.

CAP.CAP omogućuje lokalnoj zajednici da na jednom mjestu unosi i objavljuje sve takve informacije od općeg značenja. Javne obavijesti se automatski šalju putem elektroničke pošte, internetskom portalu te na društvenim mrežama. Jednom uveden, isti komunikacijski kanal prema lokalnom stanovništvu postaje daleko efikasniji u slučaju opće opasnosti.