Budite pripravni.
Upozorite na vrijeme.
Smanjite posljedice.

Saznaj više

CAP.CAP je
jednostavna, brza, pouzdana, sigurna
web aplikacija

CAP.CAP je
jednostavna
web aplikacija

Što je CAP.CAP?

CAP.CAP je kompletno IT rješenje za jednostavno, brzo i sigurno slanje masovnih poruka upozorenja i obavješćivanja u kriznim situacijama.

Aplikacija omogućava kreiranje jedinstvene poruke, koja se jednim klikom šalje prema neograničenom broju primatelja putem različitih sredstava komunikacije.

Ovaj sustav obavješćivanja efikasan je u upravljanju komunikacijom za vrijeme incidentnih i kriznih situacija, kada informacija treba hitno i sigurno doći do ključnih primatelja i potaknuti ih na brzu reakciju.

Ukratko o CAP.CAP-u

Postoji jedinstveno mjesto komunikacije!

Kreira se jedna jedinstvena poruka!

Jednim klikom poruka je odaslana putem više različitih komunikacijskih kanala!

Dostava poruke traje manje od 10 sekundi!

Veliki broj primatelja čita ovu poruku i reagira na nju istog trena.

Zaobilazi glasovni prijenos obavijesti.

Temeljne karakteristike sustava

Jednostavno

 • Jednostavno za korištenje
 • Jednostavno za kreiranje poruke (jedna poruka, odabir predefiniranih parametara)
 • Sustav jednostavan za integraciju

Brzo

 • Brzina kreiranja poruke
 • Brzina slanja poruke (više kanala istodobno)
 • Brzina primanja i čitanja poruke
 • Brza reakcija na izvanrednu situaciju

Pouzdano

 • Sustav može koristiti ovlaštena osoba
 • Sustav je usklađen s CAP protokolom
 • Poslana poruka sadrži potpunu informaciju

Sigurno

 • Poruku šalje službena osoba
 • Sigurnost dostave poruke
 • CAP.CAP sustav se sigurno i jednostavno povezuje sa postojećim sustavima
 • Poruka je nepromjenljiva
 • Može provjeriti autentičnost informacije

Prednosti

Efikasnije i brže rješenje u odnosu na klasične načine obavješćivanja.

Jednostavno je i lako kreirati poruku upozorenja ili masovne obavijesti.

Dostava poruke je brza i sigurna.

Jedna poruka šalje se neograničenom broju primatelja.

Informacija je istinita i potpuna.

Multimedijalni prilozi ubrzavaju prijenos informacija.

Primatelj poruke upozorenja može odgovoriti na ovu poruku.

Sustav je učinkovit u hitnim i izvanrednim situacijama.

Aplikacija je jednostavna za implementaciju i integraciju sa drugim sustavima.

Web bazirano sučelje ne zahtijeva dodatne instalacije.

Dvosmjerno SMS sučelje omogućava komunikaciju prema svima bez posebne edukacije.

Sustav odašilje poruke korištenjem mobilne, Internet i intranet mreža.

Kome je ovaj sustav namijenjen?

CAP.CAP je sustav od izuzetne koristi lokalnoj zajednici, institucijama u javnom i privatnom sektoru te kao informacijski servis o slanju obavijesti vezanih za javne događaje.

 • na razini države
 • na razini regije
 • na razini županije
 • na razini grada ili općine
 • Obavješćivanje zaposlenika u poslovnim zgradama
 • Obavješćivanje u krugu tvornice
 • Sustav obavješćivanja u velikim obrazovnim i zdravstvenim institucijama
 • Sustav komunikacije sa osobljem
 • Izvještavanje i upozoravanje
 • Informiranje o javnim događajima

Prikaz koraka u kreiranju poruke

Case Studies

Interna komunikacija zaposlenih u trgovačkom centru

Trgovački centri i veliki trgovački lanci mjesta su velike fluktuacije kupaca i robe što zahtjeva dobru kom...

Trgovački centri i veliki trgovački lanci mjesta su velike fluktuacije kupaca i robe što zahtjeva dobru komunikaciju i organizaciju djelatnika kako bi spremno odgovorili na sve izazove koji se odvijaju tijekom radnog vremena.

Najbolji pregled nad tijekom događaja i pouzdan protok informacija osigurava CAP.CAP softver rješenje putem kojeg je komunikacija organizirana sa jednog centralnog mjesta. CAP.CAP sustav osigurava efikasniji i brži protok informacija, jednostavno kreiranje poruka koje u kratkom roku prenose važne informacije svim djelatnicima ili odabranim grupama djelatnika. Jedna jedinstvena poruka istodobno može biti poslana kao sms poruka, e-mail ili objavljena kroz smartphone aplikaciju. Kreirana poruka ostaje zabilježena u sustavu te se, za slučaj potrebe, u svakom trenutku mogu provjeriti svi detalji vezani uz određenu poruku. Dodatna vrijednost CAP.CAP sustava je mogućnost dvosmjerne komunikacije, čime primatelj poruke postaje aktivni sudionik događaja.

Djelatnik informacijskog centra će kroz CAP.CAP sustav jednom porukom u samo nekoliko sekundi obavijestiti sve zaposlenike trgovačkog centra, primjerice, o nestanku električne energije, kada će ponovno biti uspostavljena opskrba te dati upute koje uređaje treba unaprijed isključiti ili koje aktivnosti treba poduzeti. Svi zaposlenici će na svoje mobitele i smartphone uređaje primiti sms poruku sa detaljnim informacijama te istog trena mogu postupati prema danim uputama. Poruka može sadržavati dokument ili fotografiju u prilogu, koje je jednim klikom jednostavno otvoriti za uvid u više detalja. Unutar poruke moguće je dodati link, koji primatelja poruke voditi na dodatne informacije. Zaposlenici mogu odgovoriti na primljenu poruku te je na taj način povratno obavijestiti info centar i operatera o razvoju određene situacije i potvrditi da je neka aktivnost uspješno odrađena.

Informacije poslane putem CAP.CAP sustava su autentične i točne. Kreira ih isključivo nadležna osoba, a slanje poruke je brzo i sigurno, zaštićeno od neovlaštenog upada u sustav.

Želite li djelatnike u vašem trgovačkom centru obavijestiti o nekoj izvanrednoj situaciji, inspekcijskoj kontroli, sastanku, novim zakonskim propisima ili promotivnim aktivnostima, sve ove informacije se brzo, jednostavno i sigurno odašilju uptempo CAP.CAP sustava. Ovaj sustav služi kao podrška efikasnijoj komunikaciji sa djelatnicima, boljoj organizaciji timova te ujedno podiže razinu sigurnosti prema djelatnicima i posjetiteljima trgovačkog centra.

Pročitaj

Nestanak djeteta u turističkom naselju

Turističko naselje obuhvaća hotele, kamp i apartmanski kompleks, plaže, bazene te prostore za rekreaciju i ...

Turističko naselje obuhvaća hotele, kamp i apartmanski kompleks, plaže, bazene te prostore za rekreaciju i sportske aktivnosti. Tijekom sezone ovo naselje postaje mjesto okupljanja velikog broja turista i posjetitelja koji pristižu iz različitih zemalja i sa različitih govornih područja. Za sigurnost turističkog naselja brine centralna služba sigurnosti te se s jednog mjesta nadzire cijelo područje. CAP.CAP je instaliran na lokalnom poslužitelju i dostupan je operaterima i djelatnicima službe sigurnosti. Putem sustava CAP.CAP povezani su svi djelatnici: čuvari plaže i bazena, hotelskog osoblja, osoblja zaduženog za kamp, apartmane, djelatnici u dućanima, kafićima, na kioscima te djelatnici u sportskim i rekreacijskim centrima. Povezani djelatnici koriste samo mobilne telefone za komunikaciju te nemaju posebnu opremu ili edukaciju o korištenju sustava.

U okolnostima kada su smještajni kapaciteti popunjeni, a turističko naselje prenapučeno posjetiteljima, za očekivati su situacije poput ove kada su roditelji nakratko iz vida izgubili malodobno dijete i ne mogu ga sami pronaći. Roditelji se obraćaju djelatnicima koji ih upućuju u centralnu službu sigurnosti. Djelatniku službe sigurnosti roditelji daju podatke o djetetu, koji jezik dijete govori, opis gdje su točno bili u trenutku nestanka djeteta te dostavljaju fotografiju djeteta (tipično s mobilnog telefona), koju djelatnik preuzima.

Na osnovu prijave nestanka, djelatnik službe sigurnosti putem CAP.CAP aplikacije kreira obavijest o nestalom djetetu, automatski preveo na ponuđene jezike, dodao skeniranu fotografiju te sa službenog računala poslao poruku svim zaposlenicima turističkog naselja putem sms-a i e-maila. Kroz nekoliko sekundi djelatnici su primili informaciju na sms i e-mail te se istodobno uključili u potragu za nestalim djetetom. Zahvaljujući CAP.CAP aplikaciji koja je osigurala brzo slanje poruke sa potpunom informacijom i fotografijom djeteta, djelatnici raspoređeni po cijelom naselju javljaju centru ukoliko uoče dijete slično distribuiranoj fotografiji. U najkraćem roku obavještavaju roditelje o lokaciji te mogu prići djetetu i prenijeti osnovne informacije na njegovom maternjem jeziku bez obzira da li govore taj jezik ili ne. Rezultat je riješena krizna situacija u roku od nekoliko minuta.

Sigurnost postaje sve važniji segment konkurentnosti na globalnom turističkom tržištu, a prema istraživanjima, sigurnost destinacije postaje jedan od prioritetnih kriterija prilikom odabira. Zbog mogućnosti uspostave jednostavne, brze i precizne komunikacije CAP.CAP aplikacija je važan saveznik u podizanju razine sigurnosti.

Pročitaj

Obavijest o pucanju nasipa i upute za evakuaciju

Naselja uz riječni pojas potencijalno su ugrožena od mogućnosti pucanja nasipa i opasnosti poplave. U ovoj ...

Naselja uz riječni pojas potencijalno su ugrožena od mogućnosti pucanja nasipa i opasnosti poplave. U ovoj situaciji sustav brzog obavješćivanja igra veliku ulogu u spašavanju ljudskih života i imovine. Sustav CAP.CAP je uveden u službi sigurnosti lokalne zajednice. Kada od nadležnih institucija prime obavijest o podizanju vodenog vala rijeke ili stigne dojava osobe zadužene za provjeru zaštitnog nasipa, djelatnik službe sigurnosti u kratkom roku putem CAP.CAP aplikacije upisuje tekst upozorenja, obilježava područje na koje se upozorenje odnosi te odabire komunikacijske kanale putem kojih će obavijest biti poslana. U ovom slučaju odabrane su  mogućnosti slanja putem sms poruke, elektroničke pošte, te objavom na Twitter, Facebook te javnim web stranicama.

Službene osobe i stanovnici naselja u kratkom su roku dobili poruku upozorenja o opasnosti od poplave sa točnim informacijama i uputama kako reagirati u novonastaloj situaciji. Izbjegava se prenošenje informacija putem glasovnih poziva, čime se vrijeme obavještavanja skraćuje sa jednog sata na manje od minute. Obaviještene osobe na terenu mogu brzo poslati povratne informacije o promjenama koje se događaju.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti slanja sms poruka, koje u kratkom roku primateljima donose informaciju o prijetećoj opasnosti i upute kako reagirati. Informacija se ne prenosi govornim putem, čime je vrijeme obavještavanja ključnih osoba svedeno na minimum. Korisnici sustava ne moraju biti informatički osposobljene osobe. Nezgode se događaju kada ih najmanje očekujemo i stoga je siguran komunikacijski alat od izuzetne važnosti. Komunikacija točne lokacije prijetnje je od ključne važnosti.

Pročitaj

Obavijest o požaru

Požari, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te često nepredvidljivog...

Požari, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te često nepredvidljivog širenja što zahtijeva brzu i učinkovitu koordinaciju profesionalnih postrojbi, dobrovoljnih gasitelja, ugroženog stanovništva i turističkih posjetitelja.

U takvim kaotičnim okolnostima, profesionalni gasitelji često ne mogu pravovremeno i samostalno biti angažirani na širokom području koje pokrivaju. S druge strane, lokalno stanovništvo uglavnom ne raspolaže adekvatnom opremom, edukacijom i komunikacijskim sredstvima koja bi im omogućila što bržu intervenciju prije nego profesionalne postrojbe mogu biti angažirane. Upotrebom sustava CAP.CAP dispečerski centar može alarmirati i koordinirati dobrovoljne i profesionalne postrojbe te ubrzati prijenos informacija između ad-hoc timova na terenu. Slanjem grafičkih uputa o postupanju dobrovoljcima smanjuje se mogućnost stradavanja ne-educiranog osoblja. Upotrebom točnog pozicioniranja na mapi profesionalne postrojbe dobivanju daleko bolju mogućnost nadgledanja stanja požarišta čak i u slučajevima kada promatranje iz zraka nije raspoloživo. Javna upozorenja se mogu automatski prevoditi na strane jezike, pa turistički djelatnici na terenu mogu proslijediti odgovarajuće upute posjetiteljima čak i u slučajevima kada ne govore strani jezik posjetitelja.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti brzog dodavanja novih kontakata u sustav sukladno razvoju situacije na terenu. S obzirom da se komunikaciju koriste mobilni uređaji, nije potrebna posebna oprema ili edukacija bilo kojeg od članova oformljenih timova. Time se omogućuje uspostava ad-hoc dvosmjerne komunikacije između timova na terenu koji prethodno nisu organizirani na odgovarajući način. Prijenos informacije tekstualnim porukama i grafičkim prilozima, te mapama terena uvelike skraćuje vrijeme obavještavanja i popravlja njihovu kvalitetu. Automatsko prevođenje na strane jezike podiže sigurnost turista.

Pročitaj
Učitaj još

Zatvori

Što CAP.CAP nudi?

Poruka upozorenja se jednostavno stvara i jednim klikom šalje putem različitih kanala komunikacije neograničenom broju primatelja.
Aplikacija se jednostavno može prilagoditi specifičnim potrebama svake organizacije, od promjene logotipa, kreiranja liste primatelja, prilagodbe protokola i slično.
CAP.CAP je dostupan na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku te vrlo jednostavno može biti preveden na druge jezike.
Jedna poruka je dovoljna da bi se obavijest upozorenja uputila velikom broju primatelja.
Zahvaljujući svojoj konfiguraciji CAP.CAP server omogućuje slanje jedne poruke putem različitih sredstava komunikacije: sms, email, RDS, javne sirene, prekid televizijskog ili radio programa, brodski radio, društvene mreže i javnom portal.
Google alat za prevođenje sastavni je dio CAP.CAP aplikacije te omogućuje brzo i automatsko prevođenje poruke na više jezika. Kada napišete poruku upozorenja jednim klikom ju prevodite na nekoliko jezika i vaša poruka je razumljiva primateljima različitih govornih područja.
Cap.Cap je dostupan putem standardnog web preglednika, a sam postupak instalacije i povezivanja sa drugim sustavima je vrlo jednostavan i ne zahtjeva dodatna znanja niti licence.
CAP.CAP aplikacija integrira Google Maps alat za jasan i precizan vizualni prikaz područja na koje se poruka upozorenja odnosi.
Kod kreiranja poruke upozorenja dovoljno je klikom odabrati društvene mreže na listi primatelja poruke upozorenja i poruka se automatski objavljuje na društvenim mrežama, gdje je javno dostupa svim korisnicima.
Intuitivni dizajn omogućuje jednostavno korištenje i preglednost putem računala, tableta, pametnih televizora i pametnih telefona.
Pristup sustavu zaštićen pomoću HTTPS/SSL enkripcije za prijenos podataka, podršku za PKI i digitalni potpis. Sama poruka je nedjeljiva i nepromjenljiva te se lako može provjeriti autentičnost informacije.
Upozorenja se mogu automatski distribuirati putem alternativnog poslužitelja i time je osigurana zaštita od hardverskih i sistemskih kvarova.

Kako sustav radi?

CAP.CAP se sastoji od web servisa koji osigurava intuitivno korisničko sučelje i omogućuje isključivo ovlaštenim korisnicima kreiranje upozorenja i obavijesti. Sam postupak kreiranja poruke vrlo je jednostavan i u tri koraka omogućuje brzi unos informacije, odabir područja i parametara na koje se upozorenje ili informacija odnose te odabir kanala distribucije, putem koji poruka sigurno dolazi odabranim primateljima.

Osnovna namjena ovog rješenja je brzo i pouzdano slanje dojava, upozorenja i obavijesti kreiranih sa jedne informativne točke integrirane sa svim raspoloživim metodama dojave, predviđenih Zajedničkim protokolom uzbunjivanja (CAP). Metode dojave obavijesti mogu biti: objava na javnim web stranicama, sms za mobilne telefone i pametne telefone, email obavijesti, RDS primatelji, javne sirene, prekid televizijskog ili radio programa, brodski radio i putem društvenih mreža. Sva javna upozorenja i obavijesti automatski se objavljuju na javnom portalu.

Tehnička infrastruktura

Komunikacijski kanali i formati poruka

Zatražite prezentaciju ili demo

Slobodno nam se obratite s dodatnim pitanjima. Želite li prezentaciju ili demo prikaz? Zanimaju vas tehnički detalji? Pošaljite nam e-mail, fax, skype poruku ili nazovite. Naše zadovoljstvo je biti vam na usluzi i upoznati vas sa dodatnim detaljima i prednostima CAP.CAP rješenja.

OptimIT d.o.o.

OptimIT d.o.o.
Planinska 13a, HR-10000 Zagreb, Croatia

+385 (0)1 78 97 301

+385 (0)1 23 05 407

capcap@optimit.hr

Damir Kovačić
damir_kovacic

OptimIT – o nama

OptimIT je hrvatska IT tvrtka specijalizirana za razvoj software rješenja korištenjem tehnologija otvorenog koda kreiranih prema specifičnim potrebama klijenata i prilagođenih zahtjevima različitih poslovnih procesa.

Glavna područja naše stručnosti predstavljaju sustavi za upravljanje dokumentima i projektima, rješenja za upravljanjem sadržaja i kompleksnih portala te područje Internetske trgovine (webshop rješenja i EDI usluga).

OptimIT nudi uslugu konzaltinga u integraciji informacijskih sustava i upravljanja projektima, kao i razvoj prilagođenog sustava. Rješenja koje isporučuje OptimIT temelje se na JEE tehnologijama, integraciji vodećih svjetskih platformi otvorenog koda i operativnih sustava.

Za više detalja posjetite nas:
www.optimit.hr