Budite pripravni.
Upozorite na vrijeme.
Smanjite posljedice.

Saznaj više Ili pogledaj video

CAP.CAP je
jednostavna, brza, pouzdana, sigurna
web aplikacija

CAP.CAP je
jednostavna
web aplikacija

Što je CAP.CAP?

CAP.CAP je kompletno IT rješenje za jednostavno, brzo i sigurno slanje masovnih poruka upozorenja i obavješćivanja u kriznim situacijama.

Aplikacija omogućava kreiranje jedinstvene poruke, koja se jednim klikom šalje prema neograničenom broju primatelja putem različitih sredstava komunikacije. Ovaj sustav obavješćivanja efikasan je u upravljanju komunikacijom za vrijeme incidentnih i kriznih situacija, kada informacija treba hitno i sigurno doći do ključnih primatelja i potaknuti ih na brzu reakciju.

Ukratko o CAP.CAP-u

Jedinstveno sučelje.

Kreira se autentična poruka.

Jednim klikom poruka se šalje putem različitih komunikacijskih kanala.

Dostava poruke traje nekoliko sekundi.

Veliki broj primatelja čita ovu poruku i reagira na nju istog trena.

Zaobilazi glasovni prijenos obavijesti.

Temeljne karakteristike sustava

Jednostavno

 • Intuitivno korisničko sučelje
 • Kreiranje poruke u nekoliko koraka
 • Sustav jednostavan za integraciju

Brzo

 • Brzina kreiranja poruke
 • Brzina  slanja poruke kroz više kanala istodobno
 • Isporuka informacije u sekundama
 • Omogućava brzu reakciju na izvanrednu situaciju

Pouzdano

 • Sustav može koristiti samo ovlašteno osoblje
 • Usklađenost s CAP protokolom
 • Poslana poruka upozorenja sadrži potpunu informaciju

Sigurno

 • Sigurnost dostave poruke kroz ovlašteni sustav ili osoblje
 • CAP.CAP sustav se jednostavno i sigurno povezuje s postojećim sustavima
 • Poruka je nepromjenljiva
 • Može se provjeriti autentičnost i potpunost informacije

Prednosti

Efikasnije i brže rješenje u odnosu na klasične načine obavješćivanja.

Jednostavno i lako kreiramo poruku upozorenja.

Dostava poruke je brza i sigurna.

Poruka se može poslati neograničenom broju primatelja.

Informacija je istinita i potpuna.

Multimedijalni prilozi ubrzavaju prijenos informacija.

Primatelj poruke upozorenja može odgovoriti na ovu poruku.

Učinkovitost sustava u izvanrednim situacijama.

Jednostavan za implementaciju i integraciju s drugim sustavima.

Web bazirano sučelje ne zahtijeva dodatne instalacije kod klijenta.

SMS sučelje omogućava dvosmjernu komunikaciju bez posebne edukacije.

Odašilje poruke putem Interneta, intraneta i mobilne mreže.

Kome je ovaj sustav namijenjen?

CAP.CAP je sustav od izuzetne koristi lokalnoj zajednici, institucijama u javnom i privatnom sektoru te kao informacijski servis o slanju obavijesti vezanih za javne događaje.

 • na razini države
 • na razini regije
 • na razini županije
 • na razini grada/općine
 • Obavješćivanje zaposlenika u poslovnim zgradama
 • Obavješćivanje u krugu tvornice
 • Obavješćivanje unutar kvarta, naselja
 • Sustav obavješćivanja u velikim obrazovnim i zdravstvenim institucijama
 • Izvještavanje i upozoravanje o incidentima
 • Sustav komunikacije s osobljem
 • Izvještavanje i upozoravanje o incidentima
 • Informiranje o javnim događajima

Prikaz koraka u kreiranju poruke

Case Studies

Interna komunikacija zaposlenih u trgovačkom centru

Trgovački centri i veliki trgovački lanci mjesta su velike fluktuacije kupaca i robe što zahtjeva dobru kom...

Trgovački centri i veliki trgovački lanci mjesta su velike fluktuacije kupaca i robe što zahtjeva dobru komunikaciju i organizaciju djelatnika kako bi spremno odgovorili na sve izazove koji se odvijaju tijekom radnog vremena.

Najbolji pregled nad tijekom događaja i pouzdan protok informacija osigurava naše CAP.CAP softver rješenje putem kojeg je komunikacija organizirana s jednog centralnog mjesta. CAP.CAP sustav osigurava efikasniji i brži protok informacija, jednostavno kreiranje poruka koje u kratkom roku prenose važne informacije svim djelatnicima, ili odabranim grupama djelatnika. Jedna jedinstvena poruka istodobno može biti poslana kao SMS poruka, e-mail, ili objavljena kroz smartphone aplikaciju. Kreirana poruka ostaje zabilježena u sustavu te se, za slučaj potrebe, u svakom trenutku mogu provjeriti svi detalji vezani uz određenu poruku. Dodatna vrijednost CAP.CAP sustava je mogućnost dvosmjerne komunikacije, čime primatelj poruke postaje aktivni sudionik događaja.

Djelatnik informacijskog centra će kroz CAP.CAP sustav jednom porukom u samo nekoliko sekundi obavijestiti sve zaposlenike trgovačkog centra, primjerice, o nestanku električne energije, kada će ponovno biti uspostavljena opskrba te dati upute koje uređaje treba unaprijed isključiti, ili koje aktivnosti treba poduzeti. Svi zaposlenici će na svoje mobitele i smartphone uređaje primiti SMS poruku s detaljnim informacijama te istog trena mogu postupati prema danim uputama. Poruka može sadržavati dokument, ili fotografiju u prilogu, a koje je jednim klikom jednostavno otvoriti za uvid u više detalja. Unutar poruke moguće je dodati link koji primatelja poruke voditi na dodatne informacije. Zaposlenici mogu odgovoriti na primljenu poruku te na taj način povratno obavijestiti info centar i operatera o razvoju određene situacije i potvrditi da je neka aktivnost uspješno odrađena.

Informacije poslane putem CAP.CAP sustava su autentične i točne. Kreira ih isključivo nadležna osoba, a slanje poruke je brzo i sigurno, zaštićeno od neovlaštenog upada u sustav.

Želite li djelatnike u vašem trgovačkom centru obavijestiti o nekoj izvanrednoj situaciji, inspekcijskoj kontroli, sastanku, novim zakonskim propisima, ili promotivnim aktivnostima, sve ove informacije se brzo, jednostavno i sigurno odašilju putem CAP.CAP sustava. Ovaj sustav služi kao podrška efikasnijoj komunikaciji s djelatnicima, boljoj organizaciji timova te ujedno podiže razinu sigurnosti prema djelatnicima i posjetiteljima trgovačkog centra.

Pročitaj

Nestanak djeteta u turističkom naselju

Turističko naselje obuhvaća hotele, kamp i apartmanski kompleks, plaže, bazene te prostore za rekreaciju i ...

Turističko naselje obuhvaća hotele, kamp i apartmanski kompleks, plaže, bazene te prostore za rekreaciju i sportske aktivnosti. Tijekom sezone ovo naselje postaje mjesto okupljanja velikog broja turista i posjetitelja koji pristižu iz različitih zemalja i s različitih govornih područja. Za sigurnost turista, osoblja i imovine u turističkom naselju brine se centralna služba sigurnosti. CAP.CAP je lokalno instalirana instanca i dostupan je operaterima i djelatnicima službe sigurnosti. Putem CAP.CAP sustava povezani su svi djelatnici u kompleksu: čuvari plaže i bazena, recepcionari, spremači, barmeni, konobari, djelatnici u dućanima, kafićima te djelatnici u sportskim i rekreacijskim centrima. Povezani djelatnici koriste samo mobilne telefone za komunikaciju, a za korištenje sustava  ne trebaju imati posebnu opremu, ili edukaciju o korištenju sustava.

U okolnostima kada su smještajni kapaciteti popunjeni, a turističko naselje prenapučeno posjetiteljima, za očekivati su situacije poput ove kada su roditelji nakratko iz vida izgubili dijete i ne mogu ga sami pronaći. Roditelji se u tako stresnoj situaciji  tada obraćaju djelatnicima koji ih upućuju u centralnu službu sigurnosti. Djelatniku službe sigurnosti roditelji daju podatke o djetetu, ime, dob, što je dijete imalo na sebi, koji jezik dijete govori, opis gdje su točno bili u trenutku nestanka djeteta te dostavljaju fotografiju djeteta (tipično s mobilnog telefona), koju djelatnik preuzima.

Na osnovu prikupljenih informacija o nestanku djeteta, djelatnik službe sigurnosti putem CAP.CAP aplikacije kreira obavijest o nestalom djetetu, automatski se ta obavijest prevodi na odabrani jezike, dodaje skeniranu fotografiju te sa službenog računala šalje poruku svim zaposlenicima turističkog naselja putem SMS-a i e-maila. Kroz nekoliko sekundi svi povezani djelatnici primaju informaciju na SMS i e-mail te se odmah uključuju u potragu za nestalim djetetom na području cijelog turističkog naselja. Zahvaljujući CAP.CAP aplikaciji koja je osigurala brzo slanje poruke s potpunom informacijom i fotografijom djeteta, djelatnici raspoređeni po cijelom naselju javljaju centru ukoliko uoče dijete slično distribuiranoj fotografiji. U najkraćem roku obavještavaju roditelje o lokaciji te mogu prići djetetu i prenijeti osnovne informacije na njegovom materinjem jeziku bez obzira da li govore taj jezik, ili ne. Rezultat je riješena krizna situacija u roku od nekoliko minuta.

Sigurnost postaje sve važniji segment konkurentnosti na globalnom turističkom tržištu, a prema novim istraživanjima, sigurnost destinacije postaje jedan od prioritetnih kriterija prilikom odabira. Zbog mogućnosti uspostave jednostavne, brze i precizne komunikacije CAP.CAP aplikacija je važan saveznik u podizanju opće razine sigurnosti turističkih odredišta.

Pročitaj

Obavijest o pucanju nasipa i upute za evakuaciju

Naselja uz riječni pojas potencijalno su ugrožena od mogućnosti pucanja nasipa i opasnosti poplave. U ovoj ...

Naselja uz riječni pojas potencijalno su ugrožena od mogućnosti pucanja nasipa i opasnosti poplave. U ovoj situaciji sustav brzog obavješćivanja igra veliku ulogu u spašavanju ljudskih života i imovine. Sustav CAP.CAP je uveden od strane službe sigurnosti u lokalnu zajednicu. Kada od nadležnih institucija prime obavijest o podizanju vodenog vala rijeke, ili stigne dojava osobe zadužene za provjeru zaštitnog nasipa, ovlašteni djelatnik službe sigurnosti u kratkom roku putem CAP.CAP aplikacije šalje privatnu poruku upozoranja u kojoj upisuje tekst upozorenja, obilježava i fotografira područje na koje se upozorenje odnosi. Također, on odabire komunikacijske kanale putem kojih će obavijest biti poslana. Tu poruku upozorenja prima služba sigurnosti koja obaviještava djelatnike službe sigurnostina tom području i objavljuju javno upozorenje prema populaciji na ugroženom području. Privatne poruke mogu se slati putem e-maila i SMS porukama,  dok se javne obavijesti šalju putem e-maila, Twittera, Facebooka i javnim web stranicama.

Službene osobe i stanovnici naselja u kratkom su roku dobili poruku upozorenja o opasnosti od poplave s točnim informacijama o pucanju nasipa, ugroženom području i uputama o evakuaciji. Izbjegava se prenošenje informacija putem glasovnih poziva. Na taj način se vrijeme obavještavanja skraćuje s jednog sata na manje od jedne minute. Obaviještene osobe na terenu mogu brzo poslati povratne informacije o promjenama koje se događaju. Pri komunikaciji se koristi običan mobilni uređaj koji omogućava brzo uključivanje volontera, spasilačkih službenika i službenika hitne pomoći s drugih područja koji ne posjeduju posebnu radio opremu, niti su specijalno uvježbani.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti slanja tekstualnih poruka, koje u kratkom roku i na vrijeme primateljima donose informaciju o prijetećoj opasnosti i upute kako reagirati. Informacija se ne prenosi govornim putem, čime je kvaliteta i vrijeme obavještavanja izuzetno poboljšano. Korisnici sustava ne moraju biti informatički osposobljene osobe. Nezgode se događaju kada ih najmanje očekujemo i stoga je siguran i pouzdan komunikacijski alat od izuzetne važnosti. Komunikacija točne lokacije prijetnje je od ključne važnosti.

Pročitaj

Obavijest o požaru i njegova kooordinacija

Požari na otvorenom terenu, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te č...

Požari na otvorenom terenu, osobito u ljetnim mjesecima, imaju tendenciju iznenadnog izbijanja i brzog te često nepredvidljivog širenja što zahtijeva brzu i učinkovitu koordinaciju profesionalnih postrojbi, dobrovoljnih gasitelja, ugroženog stanovništva i turističkih posjetitelja na tom području.

U takvim kaotičnim okolnostima, profesionalni vatrogasci često ne mogu učinkovito i pravovremeno biti angažirani na širokom području koje pokrivaju. S druge strane, lokalno stanovništvo i volonteri uglavnom ne raspolaže adekvatnom opremom, edukacijom i komunikacijskim sredstvima koja bi im omogućila što bržu intervenciju prije nego profesionalne postrojbe mogu biti angažirane. Upotrebom sustava CAP.CAP dispečerski centar može alarmirati i koordinirati dobrovoljne i profesionalne postrojbe te ubrzati prijenos informacija između ad-hoc timova na terenu. Slanjem grafičkih uputa o postupanju s opremom, protokola ponašanja i komunikacije dobrovoljcima, smanjuje se mogućnost stradavanja ne-profesionalnog osoblja. Upotrebom točnog pozicioniranja na mapi profesionalne postrojbe dobivaju daleko bolju mogućnost nadgledanja stanja požarišta čak i u slučajevima kada promatranje iz zraka nije moguće. Javna upozorenja se mogu automatski prevoditi na strane jezike pa turistički djelatnici na terenu mogu proslijediti odgovarajuće upute posjetiteljima čak i u slučajevima kada ne govore strani jezik posjetitelja.

CAP.CAP u ovakvoj situaciji postiže najveći rezultat zbog mogućnosti brzog dodavanja novih kontakata u sustav sukladno razvoju situacije na terenu. S obzirom da se u komunikaciji koriste mobilni uređaji, nije potrebna posebna oprema, niti edukacija bilo kojeg od članova oformljenih timova. Time se omogućuje uspostava ad-hoc dvosmjerne komunikacije između timova na terenu koji prethodno nisu organizirani na odgovarajući način. Prijenos informacije tekstualnim porukama i grafičkim prilozima te mapama terena uvelike skraćuje vrijeme obavještavanja i popravlja njihovu kvalitetu. Automatsko prevođenje na strane jezike podiže sigurnost turista.

Pročitaj
Učitaj još

Zatvori

Značajke

Poruka upozorenja se jednostavno stvara i jednim klikom šalje putem različitih kanala komunikacije neograničenom broju primatelja.
Aplikacija se jednostavno može prilagoditi specifičnim potrebama svake organizacije, od promjene teksta, logotipa, kreiranja liste primatelja, raznih pomoćnih funkcionalnosti i i slično.
CAP.CAP je dostupan na hrvatskom, engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku te vrlo jednostavno može biti preveden na druge jezike.
Jedna poruka je dovoljna da bi se obavijest upozorenja uputila velikom broju primatelja.
Zahvaljujući svojoj konfiguraciji CAP.CAP server omogućuje slanje jedne poruke putem različitih sredstava komunikacije: SMS, e-mail, RDS, javne sirene, prekid televizijskog ili radio programa, brodski radio, društvene mreže i javni portal.
Google alat za prevođenje sastavni je dio CAP.CAP aplikacije te omogućuje brzo i automatsko prevođenje poruke na više jezika u kritičnim situacijama te na taj način doseže brže do većeg broja korisnika. Kada napišete poruku upozorenja jednim klikom ju prevodite na nekoliko jezika i vaša poruka je razumljiva primateljima različitih govornih područja.
CAP.CAP je dostupan putem standardnog web preglednika, a sam postupak instalacije i povezivanja s drugim sustavima je vrlo jednostavan i brz, ne zahtjeva dodatno vrijeme, znanje, niti licence.
CAP.CAP aplikacija integrira Google Maps alat za jasan i precizan vizualni prikaz područja na koje se poruka upozorenja odnosi.
Mogućnost jednostavnog i brzog slanja poruke upozorenja putem društvenih mreža poput Facebook i Twitter, a koja postaje javno dostupna svim korisnicima. Samo jednim klikom poruka se automatski objavljuje.
Intuitivan i responzivan dizajn omogućuje jednostavno korištenje i preglednost putem računala, tableta, pametnih televizora i pametnih telefona.
Pristup sustavu zaštićen pomoću HTTPS/SSL enkripcije za prijenos podataka, podrške za PKI i digitalnim potpisom koji su ovjereni od strane ovlaštenih osoba. Sama poruka je cjelovita i nepromjenljiva te se lako može provjeriti autentičnost informacije.
Upozorenja se mogu automatski distribuirati putem alternativnog poslužitelja i time je osigurana zaštita od hardverskih i sistemskih kvarova.

Kako sustav radi?

CAP.CAP se sastoji od web servisa koji osigurava intuitivno korisničko sučelje i omogućuje korištenje  isključivo ovlaštenim korisnicima koji kreiraju i šalju poruke upozorenja i obavijesti kroz više komunikacijskih kanala prema definiranim primateljima. Aplikacija omogućava slanje i primanje dojava, upozorenja i obavijesti s jednog mjesta te je integrirana sa svim metodama dojave koje podržava Zajednički protokol uzbunjivanja (CAP).  Sam postupak kreiranja poruke vrlo je jednostavan i u tri koraka omogućuje brzi unos relevantnih informacija, odabir područja i parametara na koje se upozorenje, ili informacija odnosi te odabir kanala distribucije putem kojih poruka sigurno dolazi odabranim primateljima. Za privatna i ograničena upozorenja, dvostruka komunikacija putem kanala omogućava dobivanje brze povratne informacije putem mobilnih uređaja. Osnovna namjena ovog rješenja je brzo i pouzdano slanje dojava, upozorenja i obavijesti kreiranih s jedne informativne točke integrirane sa svim raspoloživim metodama dojave, predviđenih Zajedničkim protokolom uzbunjivanja (CAP). Metode dojave obavijesti mogu biti: objava na javnim web stranicama, SMS za mobilne telefone i pametne telefone, e-mail obavijesti, RDS primatelji, javne sirene, prekid televizijskog ili radio programa, brodski radio i putem društvenih mreža. Sva javna upozorenja i obavijesti automatski se objavljuju na javnom portalu.

Tehnička infrastruktura

Komunikacijski kanali i formati poruka

Zatražite prezentaciju ili demo

Slobodno nam se obratite s dodatnim pitanjima. Želite li prezentaciju, ili demo prikaz? Zanimaju Vas tehnički detalji? Pošaljite nam e-mail, skype poruku, ili samo nazovite. Naše zadovoljstvo je biti Vam na usluzi i upoznati Vas s dodatnim detaljima i prednostima CAP.CAP rješenja.

Kontaktirajte nas

OptimIT d.o.o.

OptimIT d.o.o.
Planinska 13a, HR-10000 Zagreb, Croatia

+385 (0)1 78 97 301

+385 (0)1 23 05 407

capcap@optimit.hr

Damir Kovačić
damir_kovacic

OptimIT – O nama

Mi smo uspješna hrvatska IT tvrtka koja djeluje preko 15 godina na domaćem i svjetskom tržištu. Bavimo se razvojem programske podrške temeljene na Java platformi i tehnologijama otvorenog koda, bilo da dizajniramo i razvijamo novo rješenje, ili nadograđujemo postojeće rješenje. Naš svaki projekt prilagođavamo specifičnostima klijenta i njegovog poslovnog okruženja. Koristimo provjerene metodologije i najbolje prakse te najsuvremeniju cutting-edge tehnologiju. Svojim specijalističkim, stručnim znanjem dodatno povećavamo vrijednost proizvoda i usluga te nudimo integrirana rješenja po principu „ključ u ruke”. Glavna područja naše stručnosti predstavljaju: sustavi za upravljanje dokumentima i projektima, rješenja za upravljanjem sadržajem i kompleksnim portalima, E-commerce rješenja za sigurnu „online“ kupovinu (webshop) i elektronska razmjena podataka i dokumenata putem EDInet usluga.

Za više detalja:
www.optimit.hr